Nahlédněte
Vítejte na stránkách Údolí Roudná (www.roudna.cz)
Spolupracujeme
 
 
 
Uvítáme Váš názor
Počítadlo návštěvnosti
od 4.6.2003
poslední aktualizace 11.5.2012

Dnes je:
Svátek má:
 
     
 

Historie osady Roudná

Roudná
Osada Roudná leží v krásném údolí říčky Novohradky lemovaném pískovcovými skalami, kam vede úzká silnice z Nových Hradů, která zde končí. Od zámku v Nových Hradech je osada vzdálena asi 2 km. Osada patří do chráněného území Toulovcovy Maštale. Název je odvozen od rud, podle nichž je pojmenován i ptotok.
Historie
Na svahu ve směru na Dudychov jsou znát uměle vytvořené valy, které chránily původní pravěké sídliště, z něhož se vyvinulo ve středověku hradiště. První nepřímá zmínka o "Roudné" pochází z roku 1167, kdy je v klášterní istině litomyšlských premonstrátů údaj o železné rudě pocházející ze čtyřech hamrů. Ruda se sbírala na polích a v údolích říčky (dnes Novohradky) v Rudné-Roudné u Nových Hradů. Asi od počátku 14. století zde při říčce nazvané "Roudenka" vznikla středověká osada, která patřila až do roku 1850 pod panství Nové Hrady. Nejstarší zprávy o Božím Domu (Nové Hrady) patřícím klášteru v Podlažicích, jsou z roku 1293, kdy se připomíná Slavibor z Božího Domu. V roce 1347 patřila ves Boží Dům pod biskupství Litomyšl. V roce 1398 přešel Boží Dům opět do majetku kláštera Podlažice, který byl v květnu 1421 vypálen husity. V roce 1436 král Zikmund zapsal Podlažice na 6 let Janu Pardubisovi z Vratkova. V roce 1460 získal panství podlažické a novohradské Zdeněk Kostka z Postupic. Od roku 1468 byl majitelem Zdeňkům bratr Albrecht Kostka, 1499 Bohuš Kostka, 1516 Vilém Kostka, 1518 Bohuš Kostka, 1557 zemřel Bohuš a panství připadlo královské koruně. Roku 1559 král postoupil novohradské panství Janu Žateckému z Vejkrštorfu, 1561 byl majitelem Vojtěch Žatecký, 1563 Anna Žatecká, 1580 král postoupil panství Mikuláši z Lobkovic, roku 1588 je vlastnil Ladislav z Lobkovic, 1594 Mikuláš z Lobkovic, 1599 Mikulášova sestra Anna, 1604 dědil Annin manžel Pavel Sixt z Trautsonu, kníže Tyrolský. Od roku 1620 byl majitelem Jan Trautson, roku 1750 Josef Trautson prodal panství hraběnce Anně Barboře, vdově po Janovi Ludvíkovi Harbuvalovi Chamaré. Od roku 1773 byl majitelem její syn Jan Antonín Harbuval, 1808 vdova Marie Anna, 1826 Jan Ludvík Harbuval, 1872 Jan Antonín Harbuval, 1903 Leonard Harbuval, který zámek a velkostatek prodal Štěpánu Bergerovi. Od roku 1850 se stala obec Nové Hrady, kam větší část osady Roudná spadala, samostatnou obcí v rámci okresu Vysoké Mýto. Od roku 1960 je obec součástí okresu Chrudim. Menší část osady Roudná - 4 čísla - patřila a patří pod obec Nová Ves a tím pod okres Litomyšl a od roku 1960 pod okres Svitavy. Od roku 2007 podléhají Nové Hrady pod stavební úřad a památkový úřad města Vysokého Mýta v okrese Ústí nad Orlicí.
Památky
V osadě roudná nestojí žádný kříž, zvonička a ani žádný chráněný objekt. Zemědělství: Zdejší obyvatelstvo se živilo převážně zemědělstvím, bylo zde asi 15 zemědělských usedlostí s menší výměrou do 4 ha. Většina obyvatel si musel na živobytí přivydělávat, muži v lese nebo lomech, ženy vyšívaly a tkaly. Po roce 1955 zde již nikdo nehospodařil, a tak zde žádné zemědělské družstvo nevzniklo. Většina luk a přilehlých prostor je v majetku chatařů a chalupářů. V roce 2007 je údolí Novohradky v roudné využívané především k rekreačním účelům.
Průmysl
V Roudné byl otevřen počátkem 20.století porfyrový lom, který provozoval Okresní úřad ve Vysokém Mýtě. Těžila se žula, která se v drtičce upravovala na štěrk pro podklad silnic a železničních spodků. V době druhé světové války zde bylo i pracoviště pro nuceně nasazené. V provozu byl také lom na pískovec, dnes v místě chaty pana Kučery a Huráně naproti koupališti. V tomto lomě pracoval majitel, který pocházel z Jarošova. Sám postavil v letech 1946-1947 z těžkých pískovcových kvádrů most přes říčku Novohradku v Roudné, který je funkční i v roce 2007.
Události
V osadě byla zavedena elektřina v roce 1949. Vodovod zde chybí, ačkoli zde je hlavní rezervoár a zdroj pitné vody pro Proseč a Skuteč. Není ani kanalazizace, osvětlení a plyn. Největší událostí pro osadu bylo postavení koupaliště. V roce 1925 Okrašlovací společk Nové Hrady na potoce Roudenka, dnes Novohradka, vytvořil na brodu hráz, takže vznikl malý rybníček na přilohlé louce. V letech 1939-1941 na tomto místě vybudoval Sokol Nové Hrady novou dřevěnou budovu koupaliště a bazén z pískovcových bloků. V roce 1958 povodeň budovu zničila. Nová zděná budova byla postavena spolu s bazénem rozměrů 50x18 a 10x18 z pískovce a žuly v roce 1967.
Statistika
V roce 1890 měla osada 84 obyvatel a 15 domů. V roce 2007 zde žije 17 obyvatel - rodiny Klátova, Bakešova, Podroužkova a pan Josef Konývka
Po souhlasu autora čerpáno z knihy: Města a obce Vysokomýtska, autor Dr. Augustin Andrle, ISBN 80-902996-2-8
 
     
     
     

 

 
SMART Textile s.r.o. e-shop
certifikovaná realitní a znalecká kancelář
Obec Nové Hrady
Sdružení obcí Toulovcovy Maštale
Litomyšl